Skip to main content

Het
certificerings
proces

5 FASEN

1.Inventarisatie

Identificeer de stakeholders
Definieer het onderzoeksdomein
Formuleer doelen

2.Ontwerp

Maak een concept ontwerpplan
Visualisatie

3.Detaillering

Een gedetailleerd plan
Plan onderhoudsactiviteiten

4.Realisatie

Werkvoorbereiding
Ecologisch verantwoorde constructie

5.Beheer

Onderhoudsbeheer en technische levensduur

3 hoofdthema’s

Ecosysteem

Methoden die de biodiversiteit helpen vergroten, zoals het creëren van een natuurlijk habitat, inclusief de daarbijbehorende vegetatiestructuren.

Landschap

Betreft de positionering van technische en ecosysteem-gerelateerde aspecten, alsook de ruimtelijke integratie.

Technologie

Omvat checklists voor technische componenten, en maatregelen omtrent veiligheid.

Belangrijke voorwaarden

Free preview of our tool!

You can download a preview of the NISP management tool for free!

[wpforms id=”967″ title=”false” description=”false”]