Skip to main content

Veelgestelde
Vragen

1. Op welke terreinen is Leafteasers actief?

Leafteasers helpt ontwikkelaars van zonneparken met het rond krijgen van de NISP-certificering. De specialisten ondersteunen de ontwikkelaar bij de concretisering van NISP-tool-thema’s als Ecologie en Landschap. Daarnaast is een participatie-ambassadeur betrokken bij het uitwerken van het stakeholders engagement. Ze bieden naast advies, ook ondersteuning bij de milieutests, de onderhoudsplannen, het landschapsontwerp, de besluitvorming en het opstellen van de benodigde documentatie met betrekking tot de vergunningsaanvraag. Een volledige lijst van alle services is te vinden in de brochure. Deze is te downloaden via onze website. Tevens helpen ze met uiteenlopende aspecten die tot het standaard arsenaal van zonneparkontwikkeling behoren. Denk hierbij aan het uitvoeren van bijvoorbeeld een natuurtoets en ondersteuning bij de ontwikkeling van landschapsplannen. Bovendien helpt Leafteasers ontwikkelaars met het behalen van het NISP-bedrijfscertificaat, door de NISP-procedures te integreren in het kwaliteitsmanagementsysteem van uw bedrijf.

2. Wat is het verschil tussen de thema's Ecologie, Landschap en Technologie enerzijds, en de opties voor multifunctioneel landgebruik anderzijds?

Ecosysteem, Landschap en Technologie zijn de hoofdzakelijke thema’s waar binnen de NISP-tool mee gewerkt wordt. Het merendeel van de voorwaarden vinden tevens hun basis in deze thema’s. De thema’s ondersteunen de zonne-ontwikkelaar tijdens het creëren van een Nature Inclusive Solar Park –afgekort NISP- ofwel een natuurinclusief zonnepark. Wanneer gewenst zijn er ook mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van het park. Zo kan bijvoorbeeld de grond waar het zonnepark op gebouwd wordt, op meerdere manieren bijdragen aan het geheel. In de suggestiesheet worden hiervoor verschillende ideeën en concepten aangedragen. Tezamen met stakeholders, de lokale gemeenschap, de gemeente en de aan Leafteasers-gelieerde ecoloog, biodiversiteits-specialist en landschapsarchitect, zal onze participatie-ambassadeur alle mogelijkheden en wensen met je doornemen. Aan de hand van een PvE, een programma van eisen, wordt dit stap voor stap doorgenomen. Zo ben je ervan verzekerd dat het zonnepark op meerder niveau’s optimaal benut wordt, en het harmonieert met de regio en de plaatselijke bevolking.

3. Welke kosten zijn er verbonden aan een NISP-certificaat?

Voor kwesties inzake het NISP-certificaat kan de ontwikkelaar contact opnemen met zowel Kiwa als Leafteasers. Voor zaken aangaande de auditing procedure, de organisatorische kant van de certificering en het parkcertificaat dient contact te worden opgenomen met salesbouw@kiwa.nl.

Leafteasers rekent kosten voor het gebruik van de NISP-BRL-tool, alsook de assistentie die verleend wordt door onze specialisten op het vlak van ecosystemen, stakeholderschap en landschapsbeheer- en architectuur.

De kosten van deze services beslaan slechts een klein percentage van de gemiddelde standaard investeringskosten die bij de ontwikkeling van een zonnepark komen kijken.

Momenteel zijn we druk bezig met onderzoeken hoe nog meer voordelen kunnen bieden aan ontwikkelaars die besluiten voor een NISP-zonnepark te gaan. Zo oriënteren we ons op korting op het huren of leasen van grond, een speciale verzekering voor NISP-parken en een rentekorting indien er een lening op het zonnepark is afgesloten.

Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer!

4. Hoe ziet een certificaat aanvraag eruit? En wat is de deadline voor een certificaat aanvraag?

Alvorens met de NISP-management tool gestart wordt, zal de ontwikkelaar aan moeten tonen dat aan alle vereisten voldaan is.

Dit geschiedt middels een standaard kwaliteits-assessment waarbij o.m. gecontroleerd wordt of het verantwoordelijke personeel met de NISP-tool werkt. Daarnaast wordt het administratiesysteem getoetst.

Bovendien moet een zonnepark-ontwikkelaar waarborgen dat aan alle wettelijke en juridische regelgeving m.b.t ruimtelijke ordening, sociale participatie en milieukwaliteit voldaan is.

De ontwikkelaar dient een specifiek zonnepark-project op het oog te hebben alvorens een certificaataanvraag gedaan kan worden.

Delen van het certificaat zullen getoetst worden op naleving tijdens jaarlijks georganiseerde audits. Mochten er elementen uit het certificaat onvoldoende of incompleet blijken, dan zullen herstelmaatregelen moeten worden genomen.

5. Ik heb al een ecoloog, landschapsarchitect en medewerker m.b.t de stakeholder engagement medewerker aangesteld voor het ontwikkelen van het zonnepark. Wat nu?

Onze deskundigen vormen een onlosmakelijk deel van de NISP-package. Onze mensen werkt zodoende graag samen met het personeel wat bij u verantwoordelijk is voor de afdelingen ecologie, biodiversiteit, landschapsarchitectuur en stakeholdersaangelegenheden. Dit alles op voorwaarde dat de NISP-management tool gehanteerd wordt.

6. Hoe lever ik de benodigde bewijsstukken voor de certificering aan?

Bewijsstukken -die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden- dienen te worden gedocumenteerd en gelabeld in overeenstemming met het voorwaardenummer, bijvoorbeeld 6.1.1.1a.

Kiwa zal vervolgens een auditing tool versturen naar de ontwikkelaar. Deze tool bevat alle noodzakelijke voorwaarden en benodigdheden. De benodigde bewijsstukken per vereiste worden hier eveneens beschreven.

Welke bewijsstukken ingediend worden is variabel. Hoe dan ook zal het een logisch en valide bewijsstuk moeten zijn waarmee kan worden aangetoond dat aan de gestelde eisen is voldaan.

Om een paar voorbeelden te geven:

  • Een bevestiging van aankoop (facturen en/of een orderbevestiging)
  • Foto’s met een datum erop
  • Certificaten en verklaringen
  • Rapporten en andersoortige documenten

De ontwikkelaar en de specialisten van Leafteasers kunnen de bewijsstukken uploaden via o.a. Google Drive, Dropbox, One Drive en Box in het daartoe aangewezen kader.

7. Hoe werkt de auditprocedure?

De ontwikkelaar dient Kiwa te informeren als de realisatiefase (fase 4) volbracht is. Kiwa loopt vervolgens alle gedocumenteerde stukken na en bezoekt tevens het park om een audit uit te voeren.

8. Er zijn meer zonneparken met een maatschappelijk- en milieu-oogmerk. Waarin onderscheidt een NISP-park zich van andere natuurinclusieve zonneparken?

Wij prijzen de zonnepark-ontwikkelaars die reeds het heft in handen genomen hebben om landschapsintegratie, biodiversiteit en/of het stakeholderschap te bevorderen.

Echter lijken veel bedrijven tegenwoordig maar wat graag te etaleren hoe duurzaam ze opereren. In de praktijk komt het er echter vaak op neer dat een bedrijf op sommige punten (redelijk) groen scoort, maar op andere terreinen danig verzaakt. Deze aanpak lost structureel niets op, maar kan bij stakeholders wel ten onrechte verwachtingen wekken dat de bedrijfsvoering duurzaam is, terwijl het dat de facto niet is.

NISP heeft daarom een reeks noodzakelijke vereisten opgesteld die alle aspecten aangaande de ontwikkeling van een zonnepark omvatten. Zo waarborgen we dat geen detail over het hoofd wordt gezien. Hiermee leggen we de lat voor ontwikkelaars van zonneparken aantoonbaar hoog. En met resultaat.

Een certificaat geeft het geheel meerwaarde. Zo wordt immers aangetoond dat aan alle reglementen voldaan is. Het dient dan ook als hoogwaardig kwaliteitskeurmerk voor bijvoorbeeld stakeholders.

1. Op welke terreinen is Leafteasers actief?

Leafteasers helpt ontwikkelaars van zonneparken met het rond krijgen van de NISP-certificering. De specialisten ondersteunen de ontwikkelaar bij de concretisering van NISP-tool-thema’s als Ecologie en Landschap. Daarnaast is een participatie-ambassadeur betrokken bij het uitwerken van het stakeholders engagement. Ze bieden naast advies, ook ondersteuning bij de milieutests, de onderhoudsplannen, het landschapsontwerp, de besluitvorming en het opstellen van de benodigde documentatie met betrekking tot de vergunningsaanvraag. Een volledige lijst van alle services is te vinden in de brochure. Deze is te downloaden via onze website. Tevens helpen ze met uiteenlopende aspecten die tot het standaard arsenaal van zonneparkontwikkeling behoren. Denk hierbij aan het uitvoeren van bijvoorbeeld een natuurtoets en ondersteuning bij de ontwikkeling van landschapsplannen. Bovendien helpt Leafteasers ontwikkelaars met het behalen van het NISP-bedrijfscertificaat, door de NISP-procedures te integreren in het kwaliteitsmanagementsysteem van uw bedrijf.

2. Wat is het verschil tussen de thema's Ecologie, Landschap en Technologie enerzijds, en de opties voor multifunctioneel landgebruik anderzijds?

Ecosysteem, Landschap en Technologie zijn de hoofdzakelijke thema’s waar binnen de NISP-tool mee gewerkt wordt. Het merendeel van de voorwaarden vinden dan ook hun basis in deze thema’s. De thema’s ondersteunen de ontwikkelaar tijdens het creëren van een natuurinclusief zonnepark, ofwel een Nature Inclusive Solar Park, afgekort NISP.

Indien gewenst zijn er ook mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van het park. Zo kan bijvoorbeeld de grond waar het zonnepark op gebouwd wordt, op verschillende manieren meerwaarde creëren. In de suggestiesheet worden hiervoor uiteenlopende ideeën en concepten aangedragen. Tezamen met de stakeholders, de lokale gemeenschap, de gemeente en de aan Leafteasers-gelieerde ecoloog, biodiversiteits-specialist en landschapsarchitect, zal onze participatie-ambassadeur alle mogelijkheden en wensen met je doornemen.

Aan de hand van een PvE, een Programma van Eisen, wordt dit stap voor stap doorgenomen. Zo ben je ervan verzekerd dat het zonnepark op meerder niveaus optimaal benut wordt, en het harmonieert met de regio en de plaatselijke bevolking.

 

3. Welke kosten zijn er verbonden aan een NISP-certificaat?

Voor kwesties inzake het NISP-certificaat kan de ontwikkelaar contact opnemen met zowel Kiwa als Leafteasers. Voor zaken aangaande de auditing procedure, de organisatorische kant van de certificering en het parkcertificaat dient contact te worden opgenomen met salesbouw@kiwa.nl.

Leafteasers rekent kosten voor het gebruik van de NISP-BRL-tool, alsook de assistentie die verleend wordt door onze specialisten op het vlak van ecosystemen, stakeholderschap en landschapsbeheer- en architectuur.

De kosten van deze services beslaan slechts een klein percentage van de gemiddelde standaard investeringskosten die bij de ontwikkeling van een zonnepark komen kijken.

Momenteel zijn we druk bezig met onderzoeken hoe nog meer voordelen kunnen bieden aan ontwikkelaars die besluiten voor een NISP-zonnepark te gaan. Zo oriënteren we ons op korting op het huren of leasen van grond, een speciale verzekering voor NISP-parken en een rentekorting indien er een lening op het zonnepark is afgesloten.

Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer!

4. Hoe ziet een certificaataanvraag eruit? En wat is de deadline?

Alvorens met de NISP-management tool gestart wordt, zal de ontwikkelaar aan moeten tonen dat aan alle vereisten voldaan is.

Dit geschiedt middels een standaard kwaliteits-assessment waarbij o.m. gecontroleerd wordt of het verantwoordelijke personeel met de NISP-tool werkt. Daarnaast wordt het administratiesysteem getoetst.

Bovendien moet een zonnepark-ontwikkelaar waarborgen dat aan alle wettelijke en juridische regelgeving m.b.t ruimtelijke ordening, sociale participatie en milieukwaliteit voldaan is.

De ontwikkelaar dient een specifiek zonnepark-project op het oog te hebben alvorens een certificaataanvraag gedaan kan worden.

Delen van het certificaat zullen getoetst worden op naleving tijdens jaarlijks georganiseerde audits. Mochten er elementen uit het certificaat onvoldoende of incompleet blijken, dan zullen herstelmaatregelen moeten worden genomen.

5. Ik heb al een ecoloog, landschapsarchitect en medewerker m.b.t de stakeholder engagement aangesteld voor het ontwikkelen van het natuurinclusieve zonnepark. Wat nu?

Onze deskundigen vormen een onlosmakelijk deel van de NISP-package. Onze mensen zullen zodoende samenwerken met het personeel wat bij jullie verantwoordelijk is voor de afdelingen ecologie, biodiversiteit, landschapsarchitectuur en stakeholdersaangelegenheden. Dit alles op voorwaarde dat de NISP-management tool gehanteerd wordt.

6. Hoe lever ik de benodigde bewijsstukken voor de certificering aan?

Bewijsstukken -die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden- dienen te worden gedocumenteerd en gelabeld in overeenstemming met het voorwaardenummer, bijvoorbeeld 6.1.1.1a.

Kiwa zal vervolgens een auditing tool versturen naar de ontwikkelaar. Deze tool bevat alle noodzakelijke voorwaarden en benodigdheden. De benodigde bewijsstukken per vereiste worden hier eveneens beschreven.

Welke bewijsstukken ingediend worden is variabel. Hoe dan ook zal het een logisch en valide bewijsstuk moeten zijn waarmee kan worden aangetoond dat aan de gestelde eisen is voldaan.

Om een paar voorbeelden te geven:

  • Een bevestiging van aankoop (facturen en/of een orderbevestiging)
  • Foto’s met een datum erop
  • Certificaten en verklaringen
  • Rapporten en andersoortige documenten

De ontwikkelaar en de specialisten van Leafteasers kunnen de bewijsstukken uploaden via o.a. Google Drive, Dropbox, One Drive en Box in het daartoe aangewezen kader.

7. What is the audit procedure for NISP?

De ontwikkelaar dient Kiwa te informeren als de realisatiefase (fase 4) volbracht is. Kiwa loopt vervolgens alle gedocumenteerde stukken na en bezoekt tevens het park om een audit uit te voeren.

8. Er zijn meer zonneparken met een maatschappelijk- en milieu-oogmerk. Waarin onderscheidt een NISP-park zich van andere natuurinclusieve zonneparken?

Wij prijzen de zonnepark-ontwikkelaars die reeds het heft in handen genomen hebben om landschapsintegratie, biodiversiteit en/of het stakeholderschap te bevorderen.

Echter lijken veel bedrijven tegenwoordig maar wat graag te etaleren hoe duurzaam ze opereren. In de praktijk komt het er echter vaak op neer dat een bedrijf op sommige punten (redelijk) groen scoort, maar op andere terreinen danig verzaakt. Deze aanpak lost structureel niets op, maar kan bij stakeholders wel ten onrechte verwachtingen wekken dat de bedrijfsvoering duurzaam is, terwijl het dat de facto niet is.

NISP heeft daarom een reeks noodzakelijke vereisten opgesteld die alle aspecten aangaande de ontwikkeling van een zonnepark omvatten. Zo waarborgen we dat geen detail over het hoofd wordt gezien. Hiermee leggen we de lat voor ontwikkelaars van zonneparken aantoonbaar hoog. En met resultaat.

Een certificaat geeft het geheel meerwaarde. Zo wordt immers aangetoond dat aan alle reglementen voldaan is. Het dient dan ook als hoogwaardig kwaliteitskeurmerk voor bijvoorbeeld stakeholders.